Bloq və Xəbərlər

Dünyanın ən yaxşı təhsil sistemlərindən nə öyrənə bilərik?

15 dekabr 2023, 01:10
AkhmadovRufat
 941      3

Uşaqlara zorakılıq davranışlarından çəkinməyi öyrətmək

13 dekabr 2023, 18:00
AkhmadovRufat
 560      2

Uşaqların uğurlu gələcəyi üçün lazım olacaq bacarıqlar

13 dekabr 2023, 17:45
AkhmadovRufat
 967      2

Gələcəyimizi formalaşdıran uşaq və gənclərimiz inkişaf edən və sürətlə dəyişən dünyada hansı peşələrə yiyələnəcəklərini bəzən bilmirlər. Belə olan halda bizim …

21 avqust 2023, 16:40
AkhmadovRufat
 532      6

“Uşaqlar sabahın memarlarıdır” ifadəsini bir çoxlarınız eşitmisiniz. Hər bir memarın inşa etdiyi strukturun möhkəm və dayanıqlı olması üçün düzgün alətlərə eht…

15 iyun 2023, 17:20
AkhmadovRufat
 575      7

Uşaqlarımız gələcəyin memarları, arzularımızın bir parçası və cəmiyyətimizin ümididir.

15 iyun 2023, 17:15
AkhmadovRufat
 580      7

Dil öyrənmək uşaqların intellektual inkişafına təkan verir, mədəni şüuru artırır və dünya ilə ünsiyyət imkanlarını genişləndirir. Xüsusilə ingilis dili qlobal …

15 iyun 2023, 16:35
AkhmadovRufat
 2577      5

İnsanlar hər zaman həyatlarını daha rahat edəcək və onlara daha münasib olan xidmətlər əldə etmək istəyirlər. Yeni dövrdə bu daha da çox hiss olunur.

13 noyabr 2022, 00:20
AkhmadovRufat
 614      8

Blok əsaslı kodlaşdırma və ya proqramlaşdırması “işarələ və yerləşdir” öyrənmə mühitindən istifadə edir. Burada proqrammistlər animasiyalı hekayə və oyunlar ya…

13 noyabr 2022, 00:15
AkhmadovRufat
 697      8