Tərəfdaşlıq müqaviləsi

ANLAYIŞLAR:

Şagird – SchoolPlus-a məxsus platformadan istifadə edərək tədris xidmətlərindən yararlanan 4-18 yaş aralığında olan şəxslər.

Tərəfdaş – Platforma vasitəsilə Şagirdlərə SchoolPlus-un tapşırığı əsasında müxtəlif sahələrdə tədris xidmətlərini həyata keçirən fiziki və/və ya hüquqi şəxs.

Platforma – Müstəsna hüquqlar əsasında SchoolPlus-a məxsus olan, Şagirdlərin Xidmətlərdən yararlanmaq üçün, Tərəfdaşın Xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə etdiyi www.schoolplus.io Platforması.

Xidmətlər – Şagirdlərə elmin müxtəlif sahələrində (məs. Riyaziyyat, Azərbaycan dili, Kimya, Təbiət Elmləri və sairə) Tərəfdaşlar tərəfindən Platforma üzərindən keçirilən hər bir Dərs üzrə xidmətlərin məcmusu.

Proqram – Tərəfdaşın Xidmətlərin göstərilməsi zamanı Dərs(lər)-in keçirilməsini dəqiqləşdirən, tədris materiallarını, metodlarını və əlavə vəsaitləri özündə əks etdirən proqram.

Dərs –Tərəfdaşı ilə Şagirdin Platforma vasitəsilə elektron qaydada iştirak etdiyi 30 və ya 50 dəqiqəlik görüş.

 

1. TƏRƏFDAŞLIQ PREDMETİ

1.1. Tərəfdaş bu Sənəd əsasında müəyyən olunan Xidmətləri Platforma vasitəsilə SchoolPlus-ın tapşırığı əsasında Şagirdlərə göstərməyi, SchoolPlus isə öz növbəsində göstərilən Xidmətlərin əvəzi olaraq bu Sənəddə və/və ya onun Əlavələrində göstərilən Xidmət haqqını Tərəfdaşa ödəməyi öz öhdəsinə götürür.

 

2. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

2.1. Tərəfdaşın öhdəlikləri:

2.1.1. Xidmətləri müvafiq keyfiyyətdə təmin etmək.

2.1.2. Şagirdləri Platforma üzərində qoşulmağa təşviq etmək və SchoolPlus-ın razılığı olmadan başqa platformalar vasitəsilə (ZOOM, Google Meet, Skype və s.) Xidmətləri göstərməmək.

2.1.3. SchoolPlus-ın əvvəlcədən hazırlanmış materialları və dərs planları yoxdursa, göstərilən Xidmətləri yüksək səviyyədə saxlayacaq effektiv tədris metodlarını və dərs planını, qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun qaydada və standartlara uyğun müstəqil şəkildə hazırlamağı öhdəsinə götürmək. SchoolPlus dərs planının hazırlanmasına sərf olunan və SchoolPlus Şagirdin inkişaf hesabatının doldurulmasına sərf olunan vaxta görə Tərəfdaşa kompensasiya vermir.

2.1.4. Şagirdlər dərslərə məsuliyyətsiz münasibət göstərdiyi halda və bu münasibət Xidmətlərin müvafiq keyfiyyətdə göstərilməsinə mane olduqda, belə halların baş verdiyi andan 5 (beş) iş günü müddətində elektron vasitələrlə SchoolPlus-a bu barədə məlumat göndərmək.

2.1.5. Xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət və marketinq məqsədləri üçün SchoolPlus-ın istəyi ilə "info@schoolplus.io" elektron poçt ünvanına dərslərin video yazısını göndərmək.

2.1.6. Tədris olunan proqramdan asılı olaraq SchoolPlus-ın tələbi ilə Şagirdin inkişafına dair yazılı, şifahi və ya video hesabat göndərmək.

2.1.7. Tərəfdaş şagirdin ZOOM platforması vasitəsilə dərsə daxil olmağa çalışdığını, lakin texniki problemlər yaşadığını görərsə, dərsin və ya texniki problemlərin yaşandığı ilk 5 dəqiqə ərzində SchoolPlus-a xəbər vermək.

2.1.8. Dərsin sonuna yalnız 60 saniyədən az müddət qaldıqda onlayn dərsi tərk etmək, 60 saniyədən çox dərsə gecikərsə SchoolPlus-a bu barədə qabaqcadan məlumat vermək.

2.1.9. Şagird əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dərsə qoşulmazsa, onlayn dərsin əvvəlcədən razılaşdırılmış vaxtının ən az yarısı qədər Platformada gözləmək.

2.1.10. Xidmətlərin göstərilməsinin təxirə salınması (dərs vaxtının dəyişdirilməsi) zərurəti yaranarsa, bu barədə SchoolPlus-a telefon zəngi, WhatsApp və ya elektron poçt vasitəsilə ən az 12 (on iki) saat qabaqcadan xəbərdar etmək.

2.1.11. Peşəkar şəkildə və SchoolPlus-ın geyim formasına uyğun geyinməli, dərslərin təşkili sakit, yaxşı işıqlandırılmış məkanda və kompüter düz səthdə yerləşdirilməklə həyata keçirilməlidir.

2.1.12. Xidmətləri icra etmək üçün SchoolPlus-ın təqdim etdiyi sistem vasitəsilə vebsayta özü haqqında məlumat və proqram təfərrüatlarını əlavə etməlidir.

2.1.13. Şagirdlərə hörmətlə yanaşmalıdır.

2.1.14. Tərəfdaş şagirdlərlə ünsiyyət qurarkən aşağıdakı qaydalara əməl etməlidir:

2.1.14.1. Tərəfdaş xidmətlərdən sosial, irqi, milli və ya dini nifrətin təhrik edilməsi üçün istifadə etməməlidir,

2.1.14.2. Tərəfdaş vətəndaşların sosial, irqi, milli, dini və ya linqvistik mənsubiyyət, xalqların tarixi, milli, dini və mədəni adət-ənənələri haqqında yalnış məlumatları ötürməməlidir.

2.1.15. Bu Tərəfdaşlıq ilə xidmətlərin icrasının xitamı nəzərdə tutularsa, xitam müddətindən ən az 1 (bir) ay əvvəl Şagirdlərin SchoolPlus-ın əməkdaşlıq etdiyi digər Tərəfdaşa yönləndirilməsinə dair ilkin məlumatlandırma etmək.

2.1.16. Əgər Şagird Dərsi buraxıbsa və Şagirdin təqsiri üzündən buraxılmış Dərsin vaxtının dəyişdirilməsini və ya əvəz edilməsini xahiş və ya tələb edirsə, SchoolPlus-a əvvəlcədən məlumat verərək təsdiq almaq.

2.1.17. Xidmətlə bağlı sualları və mesajları SchoolPlus-dan aldıqdan sonra 24 saat ərzində cavablandırmaq. Cavablar “hr@schoolplus.io” e-poçt, WhatsApp  və ya telefon zəngi vasitəsilə SchoolPlus-a göndərilməlidir.

2.2. Tərəfdaşın hüquqları:

2.2.1. Ödənişdən heç bir tutulma olmadan dərsin başlamasına ən azı 12 (on iki) saat əvvəl dərsi ləğv etmək və ya təxirə salmaq.

2.2.2. Ağır xəstəlik (qrip, mədə virusu və əmək qabiliyyətinə mühüm təsir edən digər xəstəliklər), fövqəladə hallar, təbii fəlakətlər, idarəolunmaz hallar (elektrik enerjisinin kəsilməsi, internetin kəsilməsi), ailə üzvünün ölümü və ya anadan olması, və ya hamiləliklə bağlı hər hansı fəsadlar kimi səbəblərə görə Tərəfdaş dərsləri 2.2.1-ci maddəsində müəyyən olunan vaxtdan daha az müddət ərzində ləğv edə və/və ya təxirə sala bilər. 

2.2.3. Göstərilən xidmətlər haqqında sosial media vasitəsilə şagirdlərin valideynlərindən qabaqcadan razılıq əldə etməklə video, foto və yazılı məlumatlandırma etmək;

2.2.4. Göstərilən Xidmətlərin dəyərinin vaxtında və tam ödənilməsini tələb etmək.

2.3. SchoolPlus-ın öhdəlikləri:

2.3.1. 4.1-ci bənddə göstərilən xidmət haqqını vaxtında ödəmək.

2.3.2. Tərəfdaş tərəfindən müvafiq keyfiyyətli Xidmətlərin göstərilməsi üçün lazımı imkanlar yaratmaq.

2.4. SchoolPlus-ın hüquqları:

2.4.1. Tərəfdaş tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin keyfiyyətini aşağıdakı üsul və vasitələrlə yoxlamaq:

2.4.1.1. Əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dərslərə qoşulmaqla;

2.4.1.2. Dərslərin video çəkilişlərini tələb etməklə;

2.4.1.3. Şagirdlər və onların valideynlərindən rəy toplamaqla;

2.4.1.4. Şagirdlərin aylıq inkişaf hesabatlarına nəzarət etməklə.

2.4.2. Tərəfdaş ağır xəstəlik (qrip, mədə virusu və əmək qabiliyyətinə mühim təsir edən digər xəstəliklər), fövqəladə hallar, təbii fəlakətlər, idarəolunmaz hallar (elektrik və ya internet kəsilməsi), ailə üzvünün ölümü, uşağın doğulması və ya hamiləliklə bağlı hər hansı bir fəsadlar üzündən 2 ay ərzində ikidən çox dərs təxirə salarsa və bu Şagirdlərin narazılığına səbəb olarsa, ilkin olaraq xəbərdarlıq etmək və tərəflərin razılığa gəlmədiyi halda tərəfdaşlığı dayandırmaq.

2.4.3. Tərəfdaş əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dərsdə iştirak etməzsə, SchoolPlus ilk dəfə şifahi və ya yazılı xəbərdarlıq etməklə, ikinci dəfə isə bu tərəfdaşlığı dayandıra, Tərəfdaşlığa birtərəfli qaydada xitam verə bilər.

2.4.4. SchoolPlus, Şagirdə vəd edilən vaxtdan daha qısa vaxta keçirilən dərslər üçün, ödənişləri dərsdə iştirak saatına mütənasib olaraq azaltmaq hüququnu özündə saxlayır.

2.4.5. Tərəfdaş tərəfindən təqdim edilməyən hesabatların ümumi sayı üçdən çox olarsa, o cümlədən inkişaf hesabatlarını göndərmədikdə, ödənişi hesabatların təqdim edilməsi tarixinədək, ödəniş günləri nəzərə alınmaqla təxirə salmaq.

2.4.6. Tərəfdaşın Şagirdlərin davamiyyəti və ya texniki problemlər haqqında məlumatı saxtalaşdırdığı dərslər üçün həmin dərslərin 100% xidmət haqqını Tərəfdaşdan tutmaq.

2.4.7. Xidmətlərin keyfiyyəti və ya Xidmətlərlə bağlı sualları Tərəfdaşın e-poçt ünvanına göndərmək və Tərəfdaş tərəfindən vaxtında, əsaslı və ətraflı cavablar almaq.

 

3. HƏR İKİ TƏRƏFİN DİGƏR ÖHDƏLİKLƏRİ

3.1.1. Tərəfdaş Şagirdlər ilə şəxsi əlaqə yaratmamalı və əlaqə məlumatlarını onlarla (e-poçt ünvanı, telefon nömrəsi daxil olmaqla) paylaşmamalıdır.

3.1.2. Tərəfdaş şagirdlər üçün özəl, SchoolPlus-a məlumat vermədən əlavə dərslər təşkil etməməlidir.

3.1.3. Tərəfdaş şəxsi məlumatlarını məxfi saxlamalıdır. Bu məlumatlara ödəniş şərtləri haqqında məlumatlar daxildir. Bu müddəaların pozulduğu halda SchoolPlus uyğun olaraq Tərəfdaş ilə bu Tərəfdaşlığa birtərəfli qaydada xitam vermək hüququnu özündə saxlayır.

3.1.4. Tərəfdaş tərəfindən dərsin başlamasına ən çox 12 saat və ən az 4 saat qabaqcadan ləğv edərsə, müvafiq dərs üçün Tərəfdaşın 20%-i xidmət haqqından tutulur. Tərəfdaş tərəfindən dərsin başlamasına ən çox 4 saat və ən az 2 saat qabaqcadan ləğv edərsə, müvafiq dərs üçün Tərəfdaşın 50%-i xidmət haqqından tutulur. Tərəfdaş dərsin başlanmasına 2 saat-dan az qalmış dərsi təxirə salarsa və ya dərsdə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən iştirak etməzsə, müvafiq dərs üçün nəzərdə tutulan xidmət haqqı Tərəfdaşın aylıq xidmət haqqından cərimə formasında tutulur. Fors-major və ya şəraitin dəyişməsi halları ilə bağlı, həmin halların baş verdiyi gündən 7 (yeddi) gün ərzində Tərəfdaş SchoolPlusə tutulmalara dair əlavə əsaslandırıcı məlumat vermək hüququna malikdir. SchoolPlus bu kimi hallarda müstəqil qaydada tutulmanın geri qaytarılması barədə qərar verə bilər.

3.1.5. Tərəfdaş şirkətə məxsus materialları, o cümlədən dərs planlarını və tədris materiallarını, Şagird və ya Şirkətin işçi, Tərəfdaş heyəti haqqında məlumatları yaymamalı və paylaşmamalıdır.

3.1.6. Şagirdlərin görüntülərinin əks olunduğu hər hansı paylaşımla əlaqədar Tərəfdaş həmin şagirdin valideynindən razılıq almalıdır. Razılığın alınmamasına və belə paylaşımın edilməsinə dair SchoolPlus heç bir məsuliyyət daşımır və Tərəfdaş belə iddialara qarşı SchoolPlus-ı qorumağı öz üzərinə götürür.

3.1.7. Tərəfdaş sosial media platformalarında SchoolPlus ilə əlaqədar fəaliyyəti ilə bağlı paylaşım edərkən SchoolPlus-ın adını və məlumatlarını qeyd etməli, o cümlədən SchoolPlus ilə tərəfdaşlığı bitdikdən sonra da SchoolPlus haqqında qeydləri silməməlidir.

3.1.8. Tərəfdaş qəbul edir ki, SchoolPlus Şagirdlərin davranışına heç bir nəzarət etmir, lakin bununla bağlı hər hansı bir problemin həlli üçün tərəfdaşlığa hazırdır.

3.1.9. Şagird dərsə qoşulmazsa, lakin dərs zamanı xəbərdarlıq edərsə, Tərəfdaş onlayn dərsi tərk edə bilər. Bu halda Tərəfdaş müvafiq dərs üçün xidmət haqqı məbləğinin 100 dəyərində kompensasiya alır. Bu maddə qrup dərslərinə yalnız bütün Şagirdlərin dərsə qoşulmadığı hallara şamil edilir.

3.1.10. Qeydiyyat üçün Tərəfdaşdan ad və soyad, aktiv elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi; unikal parol yaratmaq; iş təcrübəsi, tədris dil(lər)i və Xidmət göstərmək istədiyi Şagirdlərin yaş aralığı tələb olunur. Həmçinin Tərəfdaş SchoolPlus ilə tanışlıq videosunu, sahib olduğu hər hansı bir sertifikat və diplomları, və aylıq ödənişin ediləcəyi bank məlumatlarını təqdim etmək.

3.1.11. Tərəfdaş təqdim etdiyi məlumatları hər zaman aktual saxlamağa cavabdehdir, məlumatlarda dəyişiklik olduğu hallarda 5 (beş) təqvim günü ərzində SchoolPlus-ı məlumatlandırmalıdır.

3.1.12. Tərəfdaş Xidmətləri təmin etmək üçün lazım olan avadanlıq və ləvazimatlara, o cümlədən şirkətin təhsil platformaları ilə işləmək üçün cihaza və lazımı proqram təminatına, sabit internet bağlantısına, həmçinin qulaqlıqlara və mikrofona malik olmalıdır.

3.1.13. Tərəfdaş tərəfindən Dərs tarixi müvafiq qaydada əvvəlcədən məlumat verilərək dəyişdirildikdən sonra Şagird Dərsin tarixini unudarsa və Dərsə qoşulmazsa, həm Tərəfdaş həmin Dərs üçün xidmət haqqı almayacaq, həm də SchoolPlus həmin dərs üçün xidmət haqqı hesablamayacaqdır.

3.1.14. Bu Tərəfdaşlığın 3.1.12.-cü maddəsində nəzərdən tutulan minimum texniki tələblər:

  • Əməliyyat sistemi: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.10.10, 10.11;
  • Avtomatik yeniləmə və ən son stabil istifadəçi versiyası ilə quraşdırılmış Google Chrome, Mozilla və ya Yandex brauzerləri;
  • RAM: 2 GB və daha yüksək, prosessor: 1,8 GHz və daha yüksək, 2-x nüvəli prosessor;
  • 5 Mbps-dən başlayan internet bağlantısı.

3.1.15. Tərəfdaşa portativ cihazlardan, o cümlədən planşetlərdən və ya mobil telefonlardan Xidmətləri təmin etmək üçün istifadə etməsinə icazə verilmir.

3.1.16. Tərəfdaş üçüncü tərəfin təhsil müəssisələrini, platformalarını, proqram təminatını və ya tətbiqlərini SchoolPlus-ın Şagirdərinə reklam etmək hüququna malik deyil.

3.1.17. Tərəfdaş SchoolPlus-ın əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan SchoolPlus tərəfindən ödənilən hər hansı bir platformanı və ya materialı SchoolPlus-a aid olmayan məqsədlər üçün istifadə edə bilməz.

3.2. Şagird tərəfindən edilən dərs ləğvləri:

3.2.1. Tərəfdaş təsdiq edir ki, Şagirdin dərsin başlamasına ən azı 4 saat qalmış dərsi ödənişsiz ləğv etmək hüququ var.

3.2.2. Şagird tərəfindən qısa bildirişlə (4 saatdan az vaxt ərzində) dərs ləğv edildikdə, dərs keçirilmiş hesab edilir və Tərəfdaş həmin dərsə görə xidmət haqqı məbləğinin 100% dəyərində kompensasiya alır. Şagird ağır xəstəlik, fövqəladə hallar, təbii fəlakətlər, idarəolunmaz hallar (elektrik enerjisinin kəsilməsi, internet kəsilməsi) və ya ailə üzvünün ölümü kimi fors-major səbəblərə görə dərs ləğv etdikdə, Dərs başqa vaxta keçiriləcəkdir.

 

4. ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

4.1. Xidmətlərin SchoolPlus-ı tam qane edəcək səviyyədə yerinə yetirilməsinin əvəzində SchoolPlus Tərəfdaşa iki tərəf arasında razılaşan məbləğin 70%-nı ödəyəcək. Tərəflər arasında əlavə razılaşma yoxdursa, ödənişlər bütün saatlar hesablanılmaqla ay ərzində 1 (bir) dəfə icra edilir.

4.2. SchoolPlus Tərəfdaşın vergi və başqa dövlət rüsumlarının ödənişinə görə məsuliyyət daşımır.

4.3. SchoolPlus-ın, Tərəfdaşın ona vurduğu zərərlə bağlı və ya digər əsaslarla əlaqədar yaranmış istənilən xərci, məsrəfi, ödənişi və digər maddi tələbləri qabaqcadan ona məlumat verməklə Tərəfdaşa ödənilməli olan istənilən məbləğdən çıxmaq yolu ilə əvəzləşdirmək hüququ var.

4.4. Bu sənədin 4.1-ci bəndində göstərilən məbləği 8.2-ci bəndində göstərilən bank hesabına hər növbəti ayın 7 (yeddi) günü ərzində köçürəcək.

 

5. FORS MAJOR

5.1.Tərəflər onlar üçün gözlənilməz olan qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri (bundan sonra “Fors Major”) nəticəsində öhdəlikləri icra edilməməsinə görə məsuliyyət daşımırlar.

 

6. TƏRƏFDAŞLIĞIN MÜDDƏTİ VƏ DƏYANDIRILMASI

6.1. Bu sənəd imzaladığı gündən etibarən hüquqi qüvvəyə minir və tərəflərinin birinin tərəfdaşlığı dəyandırdığı tarixədək hüquqi qüvvəsini saxlayır.

6.2. SchoolPlus təktərəfli qaydada və hər hansı səbəb göstərmədən Tərəfdaşı yazılı surətdə 7 (yeddi) gün qabaqcadan məlumatlandıraraq tərəfdaşlığı dəyandırmaq hüququna malikdir. Tərəfdaşın qalıq ödənişi Tərəfdaşlığın xitam verildikdən 7 (yeddi) gün ərzində ödəniləcəkdir.  

6.3. Tərəfdaş razılaşır ki, tərəfdaşlıq dəyandırıldıqdan sonra onun veb sayt profili yalnız qismən silinə bilər. SchoolPlus marketinq məqsədləri üçün veb saytdakı icmalları saxlaya bilər.

6.4. Tərəfdaş SchoolPlus-ı 30 (otuz) gün əvvəl xəbərdar etməklə tərəfdaşlıq üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina etmək hüququna malikdir.

 

7. YEKUN MÜDDƏALAR

7.1. Tərəflər nəzərdə tutulmuş hüquq və öhdəlikləri digər tərəfin yazılı razılığı olmadan üçüncü şəxslərə verə bilməzlər.

7.2. Bu Sənəd mülki-hüquqi səciyyə daşıyır və əmək münasibətləri və ya subordinasiya (müdir-tabe) münasibətlərini yaratmır və Tərəflərin hər biri öz hərəkətləri və fikirlərində müstəqil olaraq qalır.

7.3. Bu Sənəd Azərbaycan dilində, eyni hüquqi qüvvəyə malik 2 (iki) nüsxədə tərtib edilir.