Uşaqlar üçün ingilis dili

Xarici dillər

Flag en

İngilis dilini öyrənmək uşaqlar üçün əyləncəli və faydalı təcrübə olmalıdır. Beləliklə, gənc öyrənənləri cəlb etmək və ingilis dilini zövqlü və effektiv etmək üçün müxtəlif oyunlar, mahnılar və fəaliyyətlərdən istifadə edən uşaqlar üçün ingilis dili müəllimi təyin edilməlidir.

FIDELIS CUAY
FIDELIS CUAY
  10 ildən artıq
Rəy yoxdur

Proqramın təsviri

Uşaqlara ingilis dilini öyrətmək üçün mən dinləmə, danışma, oxuma və yazı bacarıqlarına diqqət yetirən interaktiv və kommunikativ metodologiyalardan istifadə edirəm. Total Physical Response (TPR), rol oyunları, hekayələr və layihə əsaslı təlim metodologiyalarından istifadə edərək uşaqlar ingilis dilini əyləncəli və təbii şəkildə öyrədirəm. Mən həmçinin onların öyrənmə effektivliyini artırmaq üçün videolar, onlayn oyunlar və mobil proqramlardan istifadə etməklə texnologiyanı dərslərimdə tətbiq edirəm. Bundan əlavə, mən təhlükəsiz və dəstəkləyici mühit təmin edirəm ki, burada uşaqlar öz fikir və ideyalarını ifadə etməyə və ingilis dilindən istifadə etməkdə öz inamlarını artırırlar. Uşaqlar üçün ingilis dili müəllimi kimi məqsədim onların ingilis dilinə marağını artırmaq və onlara gələcək akademik və karyera fəaliyyətlərində fayda verəcək ingilis dili biliklərini inkişaf etdirməyə kömək etməkdir.

4 dərs

$7.12 dərs başına
  Həftədə 1 dərs
$28.47
$28.47 aylıq
Ən populyar

8 dərs

$7.12
$6.47 dərs başına
  Həftədə 2 dərs
$56.94
$51.76 aylıq

12 dərs

$6.47
$6.15 dərs başına
  Həftədə 3 dərs
$77.65
$73.76 aylıq

20 dərs

$6.15
$5.82 dərs başına
  Həftədə 0 dərs
$122.94
$116.47 cəmi

4 dərs

$13.26 dərs başına
  Həftədə 1 dərs
$53.06
$53.06 aylıq
Ən populyar

8 dərs

$13.26
$12.94 dərs başına
  Həftədə 2 dərs
$106.12
$103.53 aylıq

12 dərs

$12.94
$12.62 dərs başına
  Həftədə 3 dərs
$155.29
$151.41 aylıq

20 dərs

$12.62
$12.29 dərs başına
  Həftədə 0 dərs
$252.35
$245.88 cəmi

4 dərs

$6.79 dərs başına
  Həftədə 1 dərs
$27.18
$27.18 aylıq
Ən populyar

8 dərs

$6.79
$6.47 dərs başına
  Həftədə 2 dərs
$54.35
$51.76 aylıq

12 dərs

$6.47
$6.15 dərs başına
  Həftədə 3 dərs
$77.65
$73.76 aylıq

20 dərs

$6.15
$5.82 dərs başına
  Həftədə 0 dərs
$122.94
$116.47 cəmi
FIDELIS CUAY

FIDELIS CUAY

Haqqında

Are you searching for a versatile English teacher with a wealth of experience across various age groups and specialized areas? Look no further! With 32 years of teaching experience, I have expertly delivered Business English lessons to professionals, nurtured the language skills of kids, teens, and adults, and provided General English instruction that caters to the diverse learning needs of students in different parts of the world. With a Bachelor's Degree in Elementary Education, TEFL/TESOL certificate, and a C1 English Proficiency Level earned from the esteemed British Council, I am ready to guide you towards fluency and success in your English language journey. So, come on! Let's embark on this exciting adventure together!

Rəy yoxdur