SUPERyaddaş

Psixologiya, Həyati bacarıqlar

Flag ru

Uşağın diqqətini və yaddaşını necə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmaq olar?!

Bu işdə sizə mənim müəllif kursum olan “SUPER yaddaş (effektiv yadda saxlama)” kömək edəcək. Oyun formada olan maraqlı dərslər və fəaliyyətlər vasitəsilə uşaqlar təsəvvürlü təfəkkür, yaddaş və diqqətini inkişaf edəcək.

Kristina Onyshchenko
Kristina Onyshchenko
  3-5 il
Rəy yoxdur

Proqramın təsviri

"SUPER yaddaş (effektiv yadda saxlama)" proqramı nəticəsində övladınız öyrənəcək:

 • coğrafi adları, ölkələri və paytaxtları sürətlə yadda saxlamağı;
 • uzun mətnləri, böyük rəqəmləri və ədədi ardıcıllığı yadda saxlamağı;
 • mətnləri, abzasları, hekayələri öyrənib ətraflı şəkildə söyləməyi;
 • simaları, adları, peşələri yadda saxlamağı;
 • sıxılmadan və çətinlik çəkmədən şeir öyrənməyi;
 • əcnəbi sözləri əzbərləmək, onların tələffüzü, tərcüməsi, düzgün yazılışı yadda saxlamağı;
 • doğum günlərini, tarixləri, avtomobil və telefon nömrələrini, düsturları, nömrələrin mürəkkəb birləşmələrini yadda saxlamağı;
 • müxtəlif qaydaları yadda saxlamağı;
 • lüğət sözləri və əcnəbi mənşəli sözlərin yazılışını yadda saxlamağı;
 • başqa lazımi məlumatları yadda saxlamağı;
 • məntiqi tapşırıqlarla işləməyi;
 • düşünmə və diqqət bacarıqlarının potensialını istifadə etməyi.


Bu proqram 8 yaşdan 16 yaşadək uyğundur. Proqram ümumi olaraq 32 dərs davam edir.

Kristina Onyshchenko

Kristina Onyshchenko

Haqqında

Меня зовут Кристина Онищенко, уже 11 лет занимаюсь педагогической деятельностью. Имею 2 высших образования, из них первое – педагогическое. С 2015 года начала заниматься ментальной арифметикой, скорочтением, развитием памяти и нейробикой. Обучаю не только детей, но и взрослых. Являюсь участником более 50 семинаров дополнительного образования, методистом и разработчиком детских программ.

Rəy yoxdur