İngilis macərası: sözlər, qrammatika, hekayələr və söhbət

Xarici dillər

Flag en

Bu proqram yeni sözlər, qrammatik qaydalar, hekayələr öyrənmək və ingilis dilində danışıq bacarıqlarını təkmilləşdirmək istəyən ingilisdilli uşaqlar üçündür. Dərslərin əyləncəli və cəlbedici keçməsi üçün kartlar, viktorinalar, tapmacalar, oyunlar və hekayə kitablarından istifadə edilir. Uşaqlar həmçinin müəllim və digər tələbələrlə ingilis dilində danışacaq və oyunlar oynayacaqlar. Dərsin sonunda onlar ingilis dilindən daha inamlı və səlis istifadə edə biləcəklər.

Akim Makokoe
Akim Makokoe
  3-5 il
Rəy yoxdur

Proqramın təsviri

Bu proqram zamanı öyrənənlər heyvanlar, yeməklər, hobbilər və başqa seçdikləri mövzular ilə bağlı yeni sözləri öyrənəcək və danışıqda tətbiq edəcəklər. Onlar həmçinin bəzi qrammatik qaydaları nəzərdən keçirəcəklər, məsələn, fel zamanları, cəmlər və məqalələr. Dərsin əyləncəli və interaktiv keçməsi üçün kartlar, viktorinalar, tapmacalar və oyunlar istifadə olunacaq. Onlar həmçinin ingilis dilində nağıl kitabı oxuyub dinləyəcək və bəzi suallara cavab verəcəklər. Bundan əlavə, onlar salamlaşma, tanışlıq, bəyənmə və bəyənməmə kimi bəzi əsas danışıq ingilis dilini öyrənəcək və tətbiq edəcəklər. Onlar müəllim və digər tələbələrlə ingilis dilində danışmaq və özgüvənlərini artırmaq imkanı əldə edəcəklər. Onlar həmçinin öyrəndiklərini nəzərdən keçirmək və əylənmək üçün binqo və bir çox maraqlı oyunlar oynayacaqlar. Dərsin sonunda şagirdlər cümlələrdə yeni sözlərdən və qrammatik strukturlardan istifadə edə, hekayənin əsas fikrini başa düşə, sadə söhbət apara və ingilis dilində oyunlar oynaya biləcəklər.

4 dərs

$8.09 dərs başına
  Həftədə 1 dərs
$32.35
$32.35 aylıq
Ən populyar

8 dərs

$8.09
$7.44 dərs başına
  Həftədə 2 dərs
$64.71
$59.53 aylıq

12 dərs

$7.44
$7.12 dərs başına
  Həftədə 3 dərs
$89.29
$85.41 aylıq

20 dərs

$7.12
$6.79 dərs başına
  Həftədə 0 dərs
$142.35
$135.88 cəmi

4 dərs

$13.59 dərs başına
  Həftədə 1 dərs
$54.35
$54.35 aylıq
Ən populyar

8 dərs

$13.59
$12.94 dərs başına
  Həftədə 2 dərs
$108.71
$103.53 aylıq

12 dərs

$12.94
$12.62 dərs başına
  Həftədə 3 dərs
$155.29
$151.41 aylıq

20 dərs

$12.62
$12.29 dərs başına
  Həftədə 0 dərs
$252.35
$245.88 cəmi

4 dərs

$6.79 dərs başına
  Həftədə 1 dərs
$27.18
$27.18 aylıq
Ən populyar

8 dərs

$6.79
$6.47 dərs başına
  Həftədə 2 dərs
$54.35
$51.76 aylıq

12 dərs

$6.47
$6.15 dərs başına
  Həftədə 3 dərs
$77.65
$73.76 aylıq

20 dərs

$6.15
$5.82 dərs başına
  Həftədə 0 dərs
$122.94
$116.47 cəmi
Akim Makokoe

Akim Makokoe

Haqqında

Hello I am Akim with three years of teaching experience and TEFL certified, I offer a fun and interactive approach for kids. You will enjoy learning English through engaging games and activities that boost confidence and creativity. Personalized lessons tailored to suit each learner's strengths and preferences ensure enjoyable progress. Practice real-life English through role-plays and discussions, building confidence in language usage. Benefit from Total Physical Response (TPR) for young learners to enhance language understanding through actions and gestures. Exciting task-based learning (TBL) mirrors real-life scenarios, encouraging collaboration and communication in English. Explore captivating stories to expand vocabulary and critical thinking skills. Boost fluency and confidence with role-play and drama activities. Engage with modern tools, such as apps and videos, for an interactive learning experience. Let's embark on this exciting language learning adventure together! Discover the wonders of English in a nurturing and inclusive environment where every milestone is celebrated. Get ready for a joyful and rewarding experience in the classroom!

Rəy yoxdur