Animasiyalarla Kimya

Elm və Təbiət

Flag az

Proqram vasitəsi ilə Kimyanın üç bölməsini

1-Ümumi Kimya

2-Qeyri-üzvi Kimya

3-Üzvi Kimya

Günay Nəzərova
Günay Nəzərova
  3-5 il
Rəy yoxdur

Proqramın təsviri

Animasiyalarla Kimyanın tədrisi zamanı əldə edəcəksiniz

1)Şagirdlərdə məntiqi düşünmə qabiliyyətinin formalaşması

2)Dərslərin Şagirdin bilik səviyəsinə uyğun tədris olunması

3)Mövzuların qavrama təməlli metodlarla Şagirdlərə çatdırılması

4)Şagirdlərdə dərsə qısa və dolğun cavablar vermək xüsusiyyətinin əldə olunması

Sizin tədris planınız

4 dərs

$12.94 dərs başına
  Həftədə 1 dərs
$51.76
$51.76 aylıq
Ən populyar

8 dərs

$12.94
$9.71 dərs başına
  Həftədə 2 dərs
$103.53
$77.65 aylıq

12 dərs

$9.71
$8.09 dərs başına
  Həftədə 3 dərs
$116.47
$97.06 aylıq

20 dərs

$8.09
$6.47 dərs başına
  Həftədə 0 dərs
$161.76
$129.41 cəmi

4 dərs

$7.76 dərs başına
  Həftədə 1 dərs
$31.06
$31.06 aylıq
Ən populyar

8 dərs

$7.76
$6.47 dərs başına
  Həftədə 2 dərs
$62.12
$51.76 aylıq

12 dərs

$6.47
$5.18 dərs başına
  Həftədə 3 dərs
$77.65
$62.12 aylıq

20 dərs

$5.18 dərs başına
  Həftədə 0 dərs
$103.53
$103.53 cəmi
Günay Nəzərova

Günay Nəzərova

Haqqında

Bu günə qədər saysız şagirdə Kimyanı sevdirib, dərslərində bacarıqlı olmaqlarını təmin etmişəm. Dərsləri şagirdin bilik səviyyəsinə görə tədris edir, mövzunu qavrama təməlli metodlardan istifadə edirəm. Mənimlə Kimyanı sevməyə və anlamağa başlayacağınızdan və daha əvvəl Kimyanı heç bu qədər əyləncəli öyrənmədiyinizə əminəm!

Rəy yoxdur