Interests
Hər marağa uyğun proqramlarımız vasitəsi ilə real dünyaya hazır olun
Community
Həmfikir şagirdlərlə birlikdə öyrənin və təşəbbüslərinizdə dəstək alın
Neurons
İnnovativ tədris mühitimizdə istədiyiniz və olduğunuz yerdən öyrənin

Bizi başqalarından nə fərqləndirir?

Bizim missiyamız

Bizim missiyamız

Bizim missiyamız uşaqlara real dünya bacarıqları əldə etmələrinə kömək etmək və onların nümunəvi lider olmaları üçün imkanlar yaratmaqdır.

Onlayn təhsilə unikal yanaşma

Onlayn təhsilə unikal yanaşma

Hər bir öyrənənin öyrənmə tempinə, qabiliyyətinə və maraqlarına uyğunlaşdırılmış, daim təkmilləşən tədris planımız öyrənənləri təkcə öyrənməyə deyil, həm də tənqidi düşünməyə imkan verir. Əyləncəli, interaktiv və praktiki dərslərimiz hər bir öyrənəni öyrənməyi yenidən sevəməyə ruhlandıracaq.

Keyfiyyətli tədris

Keyfiyyətli tədris

Bütün müəllimlərimizin öyrətdikləri sahələrdə tədris təcrübələri və mütəxəssisliyi öncədən yoxlanılır. Bundan əlavə, hər birinin tədris etdiyi proqram haqqında həqiqətən də nə qədər həvəsli və ilhamlı olduğunu testdən keçiririk. Dərslərimizin effektiv olması bizim üçün çox vacibdir. Bu səbəbdən, biz öyrənənlərə kiçik qruplarda dərs keçirik və onların aylıq inkişafına nəzarət edirik.

Öyrənənlərə və valideynlərə göstərdiyimiz dəstək

Öyrənənlərə və valideynlərə göstərdiyimiz dəstək

Təklif etdiyimiz proqram və cədvəllər hər bir öyrənənin ehtiyacları nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. Bizim üçün valideynlərin və öyrənənlərimizin məmnunluğu əsas prioritetdir.