Chemistry with animations

Science & Nature

Flag az

Three branches of Chemistry according to the program

1-General chemistry

2-Inorganic chemistry

3-Organic chemistry

Günay Nəzərova
Günay Nəzərova
  3-5 years
No commentaries

About program

By learning chemistry through animations, you'll get:

1) Formation of logical thinking of students

2) Lessons in accordance with the student’s level of basic knowledge

3) Teaching with perception-based methods

4) Students’ ability to give short and complete answers to the lesson

4 lessons

$12.94 per lesson
  1 lesson per week
$51.76
$51.76 monthly
Most popular

8 lessons

$12.94
$9.71 per lesson
  2 lessons per week
$103.53
$77.65 monthly

12 lessons

$9.71
$8.09 per lesson
  3 lessons per week
$116.47
$97.06 monthly

20 lessons

$8.09
$6.47 per lesson
  0 lesson per week
$161.76
$129.41 in total

4 lessons

$7.76 per lesson
  1 lesson per week
$31.06
$31.06 monthly
Most popular

8 lessons

$7.76
$6.47 per lesson
  2 lessons per week
$62.12
$51.76 monthly

12 lessons

$6.47
$5.18 per lesson
  3 lessons per week
$77.65
$62.12 monthly

20 lessons

$5.18 per lesson
  0 lesson per week
$103.53
$103.53 in total
Günay Nəzərova

Günay Nəzərova

About

Bu günə qədər saysız şagirdə Kimyanı sevdirib, dərslərində bacarıqlı olmaqlarını təmin etmişəm. Dərsləri şagirdin bilik səviyyəsinə görə tədris edir, mövzunu qavrama təməlli metodlardan istifadə edirəm. Mənimlə Kimyanı sevməyə və anlamağa başlayacağınızdan və daha əvvəl Kimyanı heç bu qədər əyləncəli öyrənmədiyinizə əminəm!

No commentaries